VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Branislava Šurševa 10
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 663 370
fax: 033 214 292

E-mail
cis@komorabih.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday January 19, 2009 (09:56 AM).