FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Hifzi Bjelevca 54
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 776 180
fax: 033 776 196

E-mail
info@fondstan.lol.ba (Opšta pitanja)
uprava@fondstan.lol.ba (Uprava)  

 
Web sajtovi FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:56 PM).