Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Hamdije Kreševljakovića 3
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 219-190
fax: 033 203-233  

 
Web sajtovi Parlament FBiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:17 PM).