Centar za uklanjanje mina u BiH BH MAC (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Tvornička 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 253 800
fax: 033 464 565

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Miše Stupara 26
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 313 113
fax: 051 312 848

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Bosna i Hercegovina

E-mail
bhmac@bhmac.org (Kontakt adresa)
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org (Direktor:)
ahdin_o@bhmac.org (Zamjenik direktora -)
darvin_l@bhmac.org (Zamjenik direktora-)
fabijan_g@bhmac.org (Šef ureda :)
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net (Šef :)  

Drugi brojevi telefona
Regionalni ured Pa: 057 227 206
Ured BHMAC Sarajevo: 033 253 861
Kancelarija BHMAC Ba: 051 313 113, 051 309
Regionalni ured Sa: 033 253 823, 253 87
Regionalni ured Tuzl: 035 271 093, 271 28
Regional ured Most: 036 322-588 310-66
Regionalni ured Biha: 037 328 005
Regionalni ured Tr: 030 540 401, 540 402
Regionalni ured Brč: 049 321 740
Regionalni ured Ba: 051 312 676
Regionalni ured Pa: 057 227 206  

Web sajtovi Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (10:45 AM).