Konkurencijsko vijeće BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Dubrovačka 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 251 406
fax: 033 251 408

E-mail
kontakt@bihkonk.gov.ba (Kontakt)  

 
Web sajtovi Konkurencijsko vijeće BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday June 5, 2018 (04:10 PM).