Fond KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Širokac 22
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 252 210
fax: 033 252 218

E-mail
fondkantona@bih.net.ba
fondks@bosnia.ba  

 
Web sajtovi Fond KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:59 PM).