Agencija za javne nabavke BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

RadiŠeva 8/V
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 251 593
fax: 033 251 595

E-mail
office@javnenabavke.ba (Kontakt adresa)
kontakt@javnenabavke.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
Kontakt telefon: 033 251 590  

Web sajtovi Agencija za javne nabavke BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (11:11 AM).