Agencija za osiguranje depozita BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vase Pelagića 11a
51000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 223 440
fax: 051 223 452

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Jadranska bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 663 095
fax: 033 663 095

E-mail
aod@bih.net.ba (Agencija za osiguran)
josip_nevjestic@aod.ba (Direktor - sjedište)
branislava_lisica@aod.ba (Direktor - filijala)
dijana_kovacevic@aod.ba (Administrativno tehn)
sjedište i filijala Banja Luka
sead_manov@aod.ba (Direktor - filijala)
dragica_duno@aod.ba (Administrativno tehn)
filijala Sarajevo  

Drugi brojevi telefona
Direktor: 051 223 440
Filijala Sarajevo: 033 663 207
Filijala Sarajevo: 033 220 308
Filijala Sarajevo: 033 220 307  

Web sajtovi Agencija za osiguranje depozita BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (11:14 AM).