Državna regulatorna komisija za električnu energiju (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Miška Jovanovića 4
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 035 302 060
fax: 035 302 077

E-mail
info@derk.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Državna regulatorna komisija za električnu energiju

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday June 2, 2006 (02:34 PM).