Arhiv Bosne i Hercegovine (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Reisa Džemaludina Čauševića 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 206 492
fax: 033 206 492

E-mail
info@arhivbih.gov.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Arhiv Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (11:25 AM).