Ured za razmatranje žalbi BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Maršala Tita 11a
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 207 682
fax: 033 207 756

E-mail
urz@bih.net.ba (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday November 27, 2006 (09:46 AM).