Federalna uprava policije (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Mehmeda Spahe 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 280 020
fax: 033 207 614  

Drugi brojevi telefona
: + 387 33 280 020
: + 387 33 261 301
: + 387 33 261 300  

Web sajtovi Federalna uprava policije

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:10 PM).