Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Kneza Domagoja 20
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 036 334 381
fax: 036 318 420

Adresa (Ispostava Sarajevo)
Hamdije Cemerlica 2/7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 652 765
fax: 033 652 757

E-mail
info@ipr.gov.ba
mostar@ipr.gov.ba
sarajevo@ipr.gov.ba  

Drugi brojevi telefona
Ured direktora i zam: 036 334 382
: 033 521 848
Nacionalni žig: 033 652 798
Međunarodni žig: 033 618 095
Patenti: 033 618 095
Industrijski dizajn: 033 618 095  

Web sajtovi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday August 9, 2011 (04:01 PM).