Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

dr. Ante Starčevića b.b.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 036 397 217
fax: 036 397 206

E-mail
agencija@fsa.gov.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday August 20, 2007 (10:23 AM).