Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Adema Buće 102
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 702 411
fax: 033 702 480  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (10:58 AM).