Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 036 311 210
fax: 036 311 212

E-mail
ombud.consum@tel.net.ba (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday August 8, 2011 (01:53 PM).