Služba za poslove sa strancima (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Pijačna br. 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 772 950
fax: 033 772 982

E-mail
stranci@sps.gov.ba (Kontakt e-mail)  

 
Web sajtovi Služba za poslove sa strancima

Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday September 7, 2011 (03:42 PM).