Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

KuloviŠa 4
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 209 761
fax: 033 209 761

E-mail
genderagencijabih1@bih.net.ba (Kontakt e-mail)  

 
Web sajtovi Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (10:40 AM).