Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (Sjedište Direkcije)

Kulovića 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: 033 225 931
fax: 033 225 930  

Drugi brojevi telefona
: 033 225 932
: 033 225 933  

Web sajtovi Direkcija za ekonomsko planiranje - DEP

Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday August 12, 2009 (02:01 PM).