Generalni sekretarijat VijeŠa ministara BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 664 716
fax: 033 211 658

E-mail
mbagaric@smartnet.ba (Kontakt e-mail)  

 
Web sajtovi Generalni sekretarijat VijeŠa ministara BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (11:27 AM).