Komisija za koncesije BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Jug Bogdana bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 462 510
fax: 051 462 509  

Drugi brojevi telefona
: 051 462 511  

Web sajtovi Komisija za koncesije BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (11:41 AM).