Odbor državne službe za žalbe (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 295 801  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday January 31, 2017 (10:49 AM).