Ured koordinatora za reformu javne uprave (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vrazova 9
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 565 760
fax: 033 565 761

E-mail
parco.office@parco.gov.ba (Oficijelni e-mail)  

 
Web sajtovi Ured koordinatora za reformu javne uprave
Zabilješka
Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH osnovan je Odlukom Vijeća ministara u oktobru 2004. godine , slijedom preporuke Studije izvodljivosti za BiH. Formiranje Ureda je bio odgovor na potrebe građana za efikasnijom i odgovornijom javnom upravom na svim nivoima vlasti, sposobnom za preuzimanje obaveza u procesu eurointegracija BiH.

Ured je pokretačka snaga reforme javne uprave u BiH, a njegova najvažnija uloga da koordinira reformske aktivnosti između Vijeća ministara, entitetskih i Vlade Brčko distrikta, blisko sarađujući sa Delegacijom Evropske komisije u BiH.

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday December 19, 2008 (10:44 AM).