Sekretarijat Predsjedništva BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 473 036
fax: 033 555 620

E-mail
pbihinfo@bih.net.ba (Služba za odnose s j)  

Drugi brojevi telefona
: 033 556 140
: 033 664 836
: 033 223 471
: 033 664 836
: 033 556 030
: 033 555 650
: 033 557 040
: 033 556 050  

Web sajtovi Predsjedništvo BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (03:20 PM).