Granična policija BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Reufa Muhića 2a
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 755 300
fax: 033 755 305  

Komuniciranje trenutnim porukama
Kontakt adresa: granpol@dgs.gov.ba  

Web sajtovi Granična policija BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday September 14, 2007 (03:12 PM).