Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Mustafe Pintola 1
Ilidža
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 771 870
fax: 033 771 880

E-mail
akaz@akaz.ba (Kontakt email)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday November 13, 2007 (02:39 PM).