Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Zagrebačka 41 B
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Sarajevski
tel: 033 645 195
fax: 033 721 740

E-mail
kom.zakoncesijefbih@bih.net.ba (Kontakt email)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday December 18, 2007 (12:44 PM).