Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vilsonovo šetalište broj 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 726 250
fax: 033 726 251

E-mail
azlpinfo@azlp.gov.ba (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday August 27, 2009 (02:51 PM).