Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (Sjedište Agencije)

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 51 462 300
fax: + 387 51 462 302

Adresa (Ured u Sarajevu)
Vilsonovo šetalište 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: +387 33 655 321
fax: +387 33 655 321

E-mail
info@hea.gov.ba (Kontakt)  

 
Web sajtovi Oficijelni web sajt

Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday August 12, 2009 (01:57 PM).