Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Dzemala Bijedica b.b.
Poslovni kompleks "Kumrovec", Objekt B, kat 4.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: +387 33 721 640
fax: +387 33 721 650

E-mail
info@rap.ba (Oficijelna e-mail ad)  

 
Web sajtovi Agencija za poštanski promet BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday December 3, 2009 (09:58 AM).