Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH Institucije Distrikta Brčko

Primarna adresa
Adresa (Sjedište)

Vuka S. Karadžića 4
76100 Brčko
Bosna i Hercegovina
tel: 049 216 344
fax: 049 216 115

E-mail
fzo-brcko@bdcentral.net (Službeni e-mail)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday December 9, 2009 (02:23 PM).