Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Ul. Bulevar Stepe Stepanovića br.60
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 43 04 20
fax: 051 43 40 40

E-mail
sekretar@rs.cest.gov.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday July 6, 2010 (09:15 AM).