Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Veljka Mlađenovića bb
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: +387 51 450 302
fax: +387 51 450 301  

Drugi brojevi telefona
: centrala: 051/456 04
: 051/456 041
: 051/456 050
: 051/456 051  

Web sajtovi Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday October 31, 2011 (01:17 PM).