Agencija za antidoping kontrolu BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Maršala Tita 36
75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 035 310 690
fax: 035 310 691

E-mail
info@ada.gov.ba (Kontakt e-mail)  

 
Web sajtovi Agencija za antidoping kontrolu BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday June 16, 2015 (03:17 PM).