Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Nikole Tesle bb
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 057 342 799

E-mail
kontakt@apik.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday September 27, 2012 (03:06 PM).