Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 290 700
fax: 033 217 711

E-mail
infouprava@uzzb.gov.ba (kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday October 29, 2015 (01:29 PM).