Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1/V
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 561 550
fax: 033 561 554

E-mail
helpdesk@cips.gov.ba  

 
Web sajtovi Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday September 19, 2008 (11:53 AM).