Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Miše Stupara 38
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 340 170
fax: 051 340 180

E-mail
iddeea@iddeea.gov.ba  

 
Web sajtovi Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday July 6, 2011 (01:26 PM).