Komisija za deminiranje BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovne 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 219 923
fax: 033 464 565  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday January 30, 2006 (10:32 AM).