VijeŠe Ministara BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 663 519
fax: 033 211 464  

Drugi brojevi telefona
: 33 211 581  

Web sajtovi VijeŠe Ministara BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (03:46 PM).