Sud BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 707 100
fax: 033 707 320  

Drugi brojevi telefona
: 033 707 100
: 033 707 596
: 033 707 597  

Web sajtovi Sud BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:41 PM).