Pravobranilaštvo BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Obala Kulina bana 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 223 641
fax: 033 223 641

E-mail
kontakt@pbr.gov.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Pravobranilaštvo BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:22 PM).