Centralna banka BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Maršala Tita 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 278 222
fax: 033 215 094  

 
Web sajtovi Centralna banka BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (10:48 AM).