Ombudsmen za ljudska prava BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 666 005
fax: 033 666 004

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Jovana Dučića 41
51000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 303 992

E-mail
info@ohro.ba (Kancelarija u Saraje)
ombudsman@bl.ohro.ba (Kancelarija u Banjal)  

 
Web sajtovi Ombudsman za ljudska prava BiH
Ombudsmen za ljudska prava BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (03:06 PM).