Dom za ljudska prava BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 212 064
fax: 033 561 153

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Simeuna Šaka 5
51000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS

E-mail
commission@hrc.ba (Glavni ured)  

 
Web sajtovi Dom za ljudska prava BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday January 30, 2006 (10:11 AM).