Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 225-321
fax: 033 203 232  

Drugi brojevi telefona
: 033 226-655  

Web sajtovi Zastupnički dom Parlamenta FBiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday July 19, 2007 (03:20 PM).