Direkcija za evropske integracije (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 703 153
fax: 033 296 473

E-mail
press@dei.gov.ba  

Drugi brojevi telefona
: 033 220 159  

Web sajtovi Direkcija za evropske integracije

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday September 2, 2008 (12:12 PM).