Dom naroda Parlamenta Federacije BiH (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 219-190
fax: 033 205 547  

Drugi brojevi telefona
: 033 666 681
: 033 233 758
: 033 223 051
: 033 664 893
: 033 664 893
: 033 666 681  

Web sajtovi Dom naroda Parlamenta FBiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (11:49 AM).