Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 203 147
fax: 033 444 718

E-mail
info@fbihvlada.gov.ba (Vlada FBiH)  

Drugi brojevi telefona
: 033 663 649
: 033 664 449
: 033 667 269  

Web sajtovi Vlada Federacije BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:56 PM).