Federalno ministarstvo odbrane (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Hamdije Kreševljakovića 98
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 650 677  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:24 PM).