Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 280 020
fax: 033 207 606  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:38 PM).